Privacyverklaring

Verwerk ik persoonsgegevens?

Ik heb alleen een naam nodig om een afspraak te kunnen maken. Een voornaam is in principe voldoende. In ieder geval noteer ik alleen voornamen in mijn agenda. Telefoonnummers en/of emailadressen worden daarin niet genoteerd. Maak je gebruik van het reserveringsformulier dan zal deze na lezing meteen uit de webbuilder (die overigens alleen ikzelf beheer) worden verwijderd.

Lees onderaan voor specifieke uitleg.

Verwerk ik bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

Nee

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens?

Om het maken van een afspraak mogelijk te maken

Neem ik besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen?

Dit is niet van toepassing

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens?

Bij twee jaar geen contact worden telefoonnummer en emailadres ook verwijderd. Dat wil niet zeggen dat iemand na twee jaar niet meer welkom is, integendeel!

Deel ik persoonsgegevens met derden?

Nee, persoonsgegevens blijven altijd geheim en worden niet gedeeld.

Gebruik de website cookies?

Alleen strikt noodzakelijke, waarvoor geen toestemming nodig is.

Op welke wijze bied ik klanten de gelegenheid hun rechten uit te oefenen?

Je kunt me altijd vragen stellen over je persoonsgegevens!

Hoe beveilig ik persoonsgegevens?

Alle gegevens (naam, emailadres en mobiel nummer) zijn niet voor derden toegankelijk door gebruikmaking van beveiliging op mijn apparatuur. In mijn agenda staan alleen voornamen en geen achternamen, geen telefoonnummers en geen emailadressen.

Uitleg werkwijze

Mijn adres verstuur ik de eerste afspraak altijd via sms of telefonisch (met nummerherkenning). Dit doe ik voor mijn veiligheid en om fake afspraken te voorkomen. Dus met enkel een hotmail-emailadres (om maar iets te noemen) kun je geen afspraak maken. Je emailadres en/of telefoonnummer blijven geheim (en worden dus met niemand gedeeld). Je achternaam, adres, leeftijd, burgelijke staat etc.....hoef ik niet te weten. Ik bel zelf nooit en verstuur uit mezelf nooit sms-jes of mailtjes. Je moet wel 18 jaar of ouder zijn.