Tarot

DE TAROT

De Tarot is een zeer oude verzameling van kaarten waarin een systeem van  logica en wijsheid verscholen ligt. 56 kaarten uit de Tarot worden de Kleine Arcana genoemd. Ze vertonen gelijkenis met het moderne kaartspel. Deze is uit de Tarot voortgekomen. De Kleine Arcana betekent zoiets als "Het kleine geheim".  Deze kaarten geven inzichten in het leven van alledag. De omstandigheden waarin wij als mensen leven. 22 kaarten uit de Tarot worden de Grote Arcana genoemd, het grote geheim. Deze kaarten weerspiegelen de menselijke behoeften en drijfveren .  De Tarot geeft op de eerste plaats inzicht in de psyche van de mens en in het leven zelf aan degene die de kaarten bestudeert.  Daarnaast kun je de Tarot ook als orakel gebruiken.  We kunnen allerlei vragen stellen en hier tarotkaarten voor  "trekken",

De Tarotkaarten vergroten ons inzicht in levensomstandigheden en de rol die wij als mensen daarin spelen, hoe we met bepaalde zaken omgaan en de keuzemogelijkheden die er zijn.